Модуль «Управління організацією»

Інструмент для оптимізації роботи керівникаПобудувати правильну структуру підпорядкування і взаємозв'язків різних складових лабораторії - завдання складне. І чим більше лабораторія, тим більше інформації потрібно обробляти її керівнику для прийняття правильних рішень.

Крім цього, потрібно проводити інвентаризацію, здійснювати ремонт, модернізацію, перепланування і вирішувати безліч інших проблем.

Щоб оптимізувати роботу керівника, необхідно оптимізувати витрати управлінського апарату на контроль і управління матеріальною базою лабораторії, в цілому поліпшити наочність сам процес управління, і за допомогою автоматизації скоротити рутинну роботу підготовки статистичних і звітних документів. Ще одним важливим фактором стане швидка і зручна подача інформації про стан наявних ресурсів.

Задля досягнення озвучених цілей не обійтися без сучасних інформаційних систем, до яких відноситься і ЛІМС «ЕМСІЛАБ». Більш того, в її системний модуль «Управління організацією» входять всі необхідні функції для ефективного управління лабораторією. Ось що можна отримати в результаті використання модуля:

  1. Детальний опис всіх об'єктів в лабораторії
  2. Наочну ієрархічну схему складових організації
  3. Всю необхідну інформацію для прийняття рішень про ремонт або модернізації матеріальних ресурсів
  4. Можливість швидко переназначати ресурси і управляти станом
  5. Автоматизацію інвентаризаційного процесу
  6. Автоматичне формування необхідних статистичних звітів Модуль «Управління організацією» буде особливо ефективний, якщо до складу організації входить кілька лабораторій, оскільки дає можливість централізовано керувати об'єднаннями установ. Це зручно з точки зору як масштабування бізнесу, так і з точки зору підпорядкування вище керуючої організації.

У разі об'єднання лабораторій вся інформація про клієнтів, яка веденна в одній лабораторії, буде доступна і в усіх інших.

«Управління організацією» також передбачає відрядження одного з працівників лабораторії в інше в рамках об'єднання. Система здатна за параметрами мережі визначити, де саме знаходиться співробітник і від імені знайденої лабораторії створити потрібні документи при проведенні дослідження.

ОрганізаціяІєрархія об'єктів в модулі побудована наступним чином:

Перший рівень: саме об'єднання.

Другий рівень: лабораторії та інші суміжні установи, що входять до об'єднання.

Для кожної лабораторії налаштовуються не тільки стандартні реквізити, а й банери, логотипи, заголовки для друку документів і список партнерів і контактних осіб.

Центри розрахунківЦентр розрахунків - місце, де відбувається оформлення фінансових документів і оплата за зазначені послуги. Оскільки лабораторія може мати кілька центрів розрахунків, модуль дозволяє відобразити це в структурі організації.

Місця зберігання

Місця зберігання - це склади, де зберігаються витратні матеріали. Оскільки під складом може матися на увазі навіть ящик або полиця на робочому місці лаборанта, використовується термін «місця зберігання».
Система може вести складський облік для кожного окремого місця зберігання. Їх максимальна кількість необмежена в системі.

ОбладнанняУстаткування в лабораторії може бути представлене не тільки лабораторними апаратами, а й меблями, інструментами і т.п.
За допомогою модулю можна цілком описати структуру матеріальних ресурсів будь-якої лабораторії. Однак в остаточному підсумку ви як клієнт визначаєте, в якому обсязі системі необхідно зберігати інформацію про вашу лабораторію.

При розвиненому управлінському апараті доцільніше керувати всією доступною інформацією. Адже чим більше даних ви зберігаєте, тим простіше отримувати оперативні звіти, формувати річні і статистичні звіти. А на основі них, в свою чергу, можна приймати більш дієві і ефективні управлінські рішення.

Модуль містить ряд попередньо встановлених шаблонів документів, а також дозволяє створювати нові документи будь-якої складності і форми.

«Управління організацією» - це модуль, який здатний повністю задовольнити потреби в наявності актуальної інформації для управління лабораторією.

Цей модуль йде в комплекті з ЛІМС «ЕМСІЛАБ» безкоштовно, оскільки ми розуміємо, наскільки необхідно і важливо керівнику лабораторії мати зручний інструмент управління.