Лабораторна інформаційна система «MCLABVET» призначена для підвищення ефективності, оперативності та якості обслуговування клієнтів лабораторії діагностики хвороб тварин.

Лабораторна інформаційна система «MCLABVET» автоматизує трудомісткі та рутинні операції лабораторії діагностики хвороб тварин:
  • Створення та реєстрація замовлень на проведення досліджень біологічних матеріалів тварин.
  • Реєстрація та маркування ( штрих кодування ) біологічних матеріалів тварин.
  • Розподіл і управління завданнями на робочих місцях.
  • Аналітичний етап діагностики.
  • Облік зберігання (архівування ) біологічних матеріалів.
  • Робочі процедури дослідників і лаборантів на робочих місцях.
  • Підготовка протоколів досліджень.
  • Робота з контрагентами, кореспондентами.
  • Ведення звітної документації по проведеним дослідженням.
Основні функції модулів та компонент лабораторної інформаційної системи «MCLABVET»
1. Модуль Лабораторія
Автоматизація технологічного процесу проведення лабораторних досліджень складається з наступних функцій:
реєстрація замовлень на лабораторні дослідження;
диспетчеризація замовлень;
реєстрація забору біологічних матеріалів;
ведення архіву біологічних матеріалів;
підготовка робочих журналів;
автоматичне формування журналу реєстрації проведених аналізів та їх результатів;
реєстрація результатів методик досліджень проведених вручну;
контроль результатів аналізів на відповідність нормам;
оперативний аналіз динаміки результатів досліджень;
формування результатів досліджень.
1.1. Направлення
Основні функції компоненти «Направлення» - отримання або створення замовлення на проведення лабораторного дослідження:
реєстрація нового замовлення;
реєстрація зразків біологічного матеріалу;
реєстрація результатів дослідження;
друк результатів дослідження.
1.2. Монітор/Результати досліджень
Основні функції компоненти – перегляд та друк повної інформації про дослідження, що може бути обрано за наступними параметрами:
Номер замовлення;
Статус (в роботі, виконано);
Дата замовлення;
1.3. Пробопідготовка
За допомогою компоненти відбувається аліквотування біоматеріалів та розподілення їх по робочих місцях в лабораторії. Компонента має можливість ідентифікації зразку по штрих-коду пробірки, в якій знаходиться біоматеріал.
1.4. Робоче місце лікаря-лаборанта
Компонента забезпечує автоматизацію робочого місця лікаря-лаборанта згідно з його профілем. Компонента відображає список всіх досліджень, які повинні бути виконані. На основі цієї інформації формується та може бути роздрукований робочий лист. Для кожного дослідження формується форма, в яку заносяться та зберігаються результати лабораторних досліджень. Компонента надає можливість проводити технічну та остаточну валідацію результатів дослідження.
1.5. Архів зразків
Компонента забезпечує керування архівом зразків біологічних матеріалів:
Внесення зразка до архіву
Вилучення зразка з архіву
Утилізація зразка
Автоматичне маркування та додавання до архіву при пробопідготовці.
2. Функціональні компоненти та довідники системи
2.1. Керування організацією
Формування організаційної структури закладу у формі ієрархічного дерева. Зокрема можливість вносити дані про:
Об’єднання закладів
Лабораторні центри
Лабораторії та сектори
Ведення штатного розкладу та співробітників організації.
Призначення прав та ролей на користування системою MCLABVET
2.2. Керування відносинами із партерами та замовниками
Забезпечення автоматизації роботи з усіма типами контрагентів / замовників організації. Зберігання даних у вигляді ієрархічного довідника:
назва: повна і коротка;
тип на вибір;
належність до групи (можливість створювати своє угруповання, що легко налаштовується);
реквізити організації: коди, номери свідоцтв, поштова та юридична адреса, контактна інформація, банківські реквізити;
перелік чинних угод і договорів на рівні реквізитів документів;
перелік контактних осіб із зазначенням ініціалів, посади та номеру телефону;
реквізити партнера-кореспондента;
додаткові реквізити.
Забезпечення друку документів від імені і з реквізитами контрагента / замовника:
контактна інформація в друкованій формі;
логотип і банер;
інформація заголовку документа.
2.3. Одиниці вимірювання
Компонента призначена для налаштування одиниць вимірювання, які використовуються при проведені лабораторних досліджень.
2.4. Керування ємностями
Компонента забезпечує додавання та зберігання інформації про ємності в залежності від профілю лабораторних досліджень (назва, область використання та ін.).
2.5. Керування біоматеріалами
Компонента забезпечує додавання нового біоматеріалу або групи біоматеріалів та введення відповідної інформації про них (походження біоматеріалів, умови зберігання та ін.).
2.6. Керування робочим місцем лаборанта
Компонента призначена для налаштування робочих місць лікарів-лаборантів. Компонента забезпечує моніторинг строків виконання аналізів та створення або редагування робочих місць із зазначенням досліджень, які проводяться на цих місцях, та обладнання, яке використовується для проведення досліджень.
2.7. Керування дослідженнями
Компонента забезпечує створення нового дослідження або групи досліджень та заповнення необхідної інформації про дослідження (біоматеріал, температурний режим, параметри, робоче місце та ін.). Компонента надає також можливість друкувати список досліджень окремо та з разом з параметрами.
2.8. Етикетки / Діапазон маркувань
Компоненти надають можливість створення серій етикеток для маркування біоматеріалів та штативів та забезпечують відображення діапазонів зайнятих серій етикеток.
2.9. Лабораторні журнали
Компонента надає можливість фіксування результатів лабораторних досліджень у відповідних журналах. Компонента також забезпечує друк титульного листа журналу та формування сторінок журналу з результатами лабораторних досліджень.